مداد قرمز پلیمری البرز

2,500 تومان

ابعاد: 20 سانت

مداد قرمز بدنه پلیمری البرز
کیفیت عالی
مغزی: کربن

موجود

مداد قرمز پلیمری البرز

2,500 تومان