حضور ماروک در نمایشگاه قرآن

فروردین 1402

فروردین امسال، فروشگاه بزرگ ماروک در نمایشگاه قرآن واقع در مصلی امام خمینی، غرفه بزرگی پربا کرده است.

آدرس غرفه ماروک در نمایشگاه قرآن:

تهران، مصلی امام خمینی، غرفه بزرگ ماروک

زمان برگزاری و مراجعه:

12 الی 26 فروردین، ساعت 17 الی 24


_DSC0010


3


4


5


7