وارنیش روغنی 40 سی سی وستا

33,000 تومان

این محصول به رنگ زرد کمرنگ است که به روش قلیایی تصویه شده است

برای کاهش غلظت و افزایش براقیت و شفاف کردن رنگ روغن استفاده میگردد

زمان خشک شدن رنگ روغن را افزایش میدهد

ناموجود