1. از چه طریق با فروشگاه ماروک آشنا شدید؟
نحوه آشنایی با فروشگاه ماروک
2. انگیزه شما از خرید در سایت ماروک چه بود؟
انگیزه خرید از سایت
3. آیا پس از خرید فروشگاه ماروک را به دوستان خود معرفی می کنید؟
4. چه مقدار از سرعت ارسال و تحویل سفارشات خود راضی هستید؟
5. چه مقدار از بسته بندی سفارشات خود راضی هستید؟
6. کیفیت محصولات خریداری شده را در مجموع چگونه ارزیابی می کنید؟
7. تنوع محصولات موجود در فروشگاه ماروک را چگونه ارزیابی می کنید؟
8. دسترسی به محصولات موردنظر شما در فروشگاه ماروک را چگونه ارزیابی می کنید؟
9. در خرید محصولات از وبسایت ماروک چه گزینه ای برای شما بیشتر اهمیت دارد؟