مرور رده

عمومی

هوش 9 گانه گاردنر

در این مقاله به بیان هوش 9 گانه گاردنر و راه های تقویت آن می پردازیم، افراد مشهور جهان که هوش قوی ای داشتند را نام میبریم. از آنجایی که همه ی ما به